XMRV-viruset og ME / kronisk utmattelsessyndrom

Det såkalte retro-viruset, XMRV, har vært mye omtalt i media i løpet av siste halvdel av 2010. For mange som lider av ME er dette enda et håp om at "noe" skal kunne forklare sykdommen de sliter med.

Tidsskriftet "The Independent" skriver den 21.12.2010 at påvisningen av dette viruset faktisk skyldes en laboratoriefeil.

Aftenposten har også en artikkel om det samme.

Det kan derfor se ut til at dette sporet blir enda en skuffelse for mange.....

I Reverse Therapy oppfatter vi tilstedeværelsen av både dette viruset og tidligere Epstein Barr viruset i kroppen som et tegn på at immunforsvaret har vært svekket på grunn av sykdommen, og at sykdommen ikke skyldes noen av disse. Et svekket immunforsvar er ganske vanlig hos personer som har ME, kronisk utmattelsessyndrom eller fibfomyalgi.