stony beach72

RT - en BodyMind helbredelsesprosess

Reverse Therapy™ er basert på forskning på Bodymind-intelligens og symptomfokusert terapi utført av Dr. John Eaton fra 1996 og frem til i dag. Det er en helt ny innfallsvinkel for å lære klienter til å forstå hvorfor symptomer oppstår som et resultat av en overbelastet hypotalamus-kjertel.Opplæringen går ut på å finne ut av årsakene til den nevnte overbelastningen og lære klienten å reagere på de underliggende meldingene fra Bodymind.

Sentrale begreper

I Reverse Therapy benyttes noen få, sentrale begreper som vi har valgt å ikke oversette til norsk.
Headmind - dette er vår logiske, regelbaserte intelligens - våre tanker, våre tillærte regler, erfaringer, vurderinger, andres påvirkning m.m. Headmind uttrykker seg gjennom tale og handling.
Bodymind - dette er kroppens egen intelligens som er der for å ta vare på oss, beskytte oss mot fare, og sørge for at vi har det bra. Bodymind uttrykker seg gjennom fornemmelser, følelser, sinnsbevegelser osv.
HPA Disorder - dette beskriver tilstanden med en overbelastet hypotalamus-kjertel. HPA står for Hypotalamus, Pituitary, Adrenal glands, som på norsk er hypotalamus, hypofysen og binyrene.
Hva er Hypotalamus, og hvordan fungerer den?
Hypotalamus er en liten, men viktig kjertel som er plassert sentralt i hjernen. Den er svært viktig for de fleste av kroppens funksjoner, og kan betraktes som kroppens "hovedkontroll". Les gjerne mer om hypotalamus her.

Reverse Therapy er IKKE psykoterapi. Les mer om dette her...

Reverse Therapy er IKKE det samme som Lightning Process? Les mer....

Reverse Therapy er ingen "vidunderkur"

Behandlingen - eller mer korrekt - opplæringen, skjer i form av ansikt-til ansikt "samtaler" mellom terapeut og klient. I løpet av opplæringen vil klienten lære seg å kjenne igjen symptomsituasjoner og vite hvordan han/hun skal reagere i disse situasjonene. Klienten vil også lære å lytte mer til signaler fra Bodymind. Dermed vil behovet for at hypotalamus lager symptomer bli borte. Det er altså klienten selv - under veiledning av terapeuten - som gjenoppretter den nødvendige balansen i sin egen tilværelse.
Det benyttes hverken medisiner, endring av diett eller bruk av tilskuddsstoffer av noe slag i Reverse Therapy.

Hvem kan benytte Reverse Therapy?

I Reverse Therapy stiller vi ingen diagnoser.
Vi vil helst at klienten har en diagnose for enten ME, kronisk utmattelsessyndrom (CFS), fibromyalgi (FMS) eller andre, uspesifikke sykdommer. Det vil si at alle andre sykdommer med lignende symptomer er sjekket ut. Om du ikke har en slik diagnose vil vi at du tar kontakt slik at vi kan bli enige om det er ok å starte med Reverse Therapy.

Det er viktig både for deg og for oss at vi ikke starter med Reverse Therapy dersom du har en sykdom som skulle vært behandlet av lege og helsevesen.