Forstår du din egen Bodymind?

For å spørre på en annen måte: Hvor god er du til å legge merke til dine egne følelser, til å vise følelser, sette ord på følelser, empati med andre mennesker og hvor fri du er fra Headmind-begrensninger?

Du tar testen ved å markere om du er enig eller uenig i de følgende 20 utsagnene.

Alle utsagn må besvares for at du skal kunne gå videre i testen. Etter at alle påstandene er besvart og du taster 'Send' vil du motta en automatisk laget epost med informasjon om resultatet av testen. Det er derfor viktig at du oppgir korrekt epost-adresse. Du kan (valgfritt) også oppgi navn og telefonnummer.

1. De fleste mennesker sier at det er lett å se hva jeg føler:  Enig  Uenig
2. Når jeg er opprørt, så vet jeg ofte ikke hvorfor jeg er det:  Enig  Uenig
3. Jeg kan som oftest fornemme hva slag følelser andre mennesker har:  Enig  Uenig
4. Jeg synes det er vanskelig å sette ord på følelsene mine:  Enig  Uenig
5. Jeg foretrekker å analysere problemer i steden for å finne ut hva jeg føler om dem:  Enig  Uenig
6. Jeg synes det er enkelt å finne ut om jeg er sint, redd eller bare opprørt:  Enig  Uenig
7. Jeg synes at det hjelper å vite hva jeg føler om ting før jeg tar avgjørelser:  Enig  Uenig
8. Jeg vet ikke hvorfor jeg ofte registrerer sterke fornemmelser i kroppen:  Enig  Uenig
9. Jeg synes det er vanskelig å røpe mine innerste følelser til andre:  Enig  Uenig
10. Jeg kan tilpasse holdningen min til en annen persons humør/sinnstilstand:  Enig  Uenig
11. Det er helt avgjørende å ha kontakt med sine følelser:  Enig  Uenig
12. Jeg gråter svært, svært sjelden:  Enig  Uenig
13. Jeg oppdager ofte at jeg hjelper andre med å sette ord på følelsene deres:  Enig  Uenig
14. Jeg synes det er vanskelig å 'lese' andre menneskers følelser og hensikter:  Enig  Uenig
15. Jeg er rask til å si ifra om hva jeg føler:  Enig  Uenig
16. Jeg får noen ganger en raseriutblåsning uten forvarsel:  Enig  Uenig
17. Det er greit å vise andre at du er redd:  Enig  Uenig
18. Jeg vil heller holde en lett tone enn å snakke om følelser:  Enig  Uenig
19. Jeg kan føle nærhet til noen selv om ikke noe blir sagt:  Enig  Uenig
20. Jeg synes det er enkelt å sette ord på intuisjonen/magefølelsen jeg har om andre mennesker:  Enig  Uenig
 E-postadresse (nødvendig) :
 Navn (valgfritt) :
 Telefon (valgfritt) :
Tast "Send" når du har svart på alle spørsmålene og fylt ut feltene ovenfor.