gran med sn72

Stress

De fleste av oss opplever det vi kaller stress ganske ofte. Vi føler oss anspente, rastløse oghar problemer med å få gjort det vi hadde tenkt.Stress arter seg på mange ulike måter - i stor grad avhengig av den situasjonen vi er i.

Dr. Hans Selye var den første som for mange år siden definerte stress. Siden har begrepet stress blitt dagligdags og det har også endret innhold. Om vi skal forsøke å definere hva stress er, la oss si følgende:

Stress er når jeg er i en situasjon der kroppen min (magefølelsen) forteller meg at det ikke er ok å være.

Eller, at jeg holder på med noe som magefølelsen min forteller meg at jeg ikke burde bruke tid på eller engasjere meg i.

I Reverse Therapy benytter vi nettopp denne magefølelsen - BodyMind - for å finne ut hvordan man kan komme ut av den uheldige situasjonen og dermed "slå av" stresset.

Utbrenthet

Noen får diagnosen "utbrent" når de opplever at kroppen ikke "vil mer". Dette kan skje etter en periode med stress, krevende situasjoner, høyt tempo, lite hvile osv. Kroppen vår (BodyMind) overtar da kontrollen og gir klar beskjed om å gjøre endringer i tilværelsen. Ved hjelp av Reverse Therapy kan vi gå helt konkret til verks, finne hva BodyMind ber deg om og så ta de nødvendige skrittene for å "lytte til kroppen".