cliffs

Reverse Therapy utvikles stadig, og tas i bruk på nye områder. Dette omfatter bl. a. allergi, fobier og traumer. Det benyttes ulike teknikker for disse problemene.

Traumer

Traumebehandling har lenge vært en del av Reverse Therapy. Vi benytter det som kalles EMI (Eye Movement Integration) som, sammen med de andre teknikkene i Reverse Therapy har vist gode resultater. Kort fortalt vil denne prosessen "forstyrre" de plagsomme, traumatiske bildene og dermed gjøre dem mindre plagsomme og vanskelige å håndtere.

Fobier

Behandlingen av fobier benytter også elementer fra EMI og ligner en del på traumebehandlingen.

Allergi

Allergi - som egentlig betyr at immunforsvaret (feilaktig) har lært seg å reagere på ufarlige stoffer kan også reverseres. Reverse Therapy benyttes for å "lære" immunforsvaret å ikke reagere på disse stoffene.
Om du ønsker mer informasjon om hva RT kan gjøre med disse tilstandene - ta gjerne kontakt.